Interimledelse ga mersmak for Caverion

Det var ingen tradisjon for å benytte interimledelse i Caverion, men da behovet for en midlertidig leder meldte seg, bestemte adm. direktør Knut Gaaserud for å prøve det ut. Det gav mersmak, og selskapet vurderer nå å leie inn flere interimledere.

Bare seks måneder etter at adm. direktør Knut Gaaserud i Caverion hadde blitt introdusert for konseptet interimledelse, dukket den første anledningen til å prøve det ut i praksis. 

-  Vi ønsket en interimleder som kunne begynne en del endringsprosesser parallelt med at vi startet et søk etter en permanent ny leder for en av våre regioner, forteller Gaaserud.

Mange dyktige kandidater

- Matchmakingen var seriøst organisert. InterimLeder kalte inn 3-4 kandidater til intervju. Dette var dyktige og kvalifiserte folk, så det var rett og slett ikke lett å velge. Interimlederen vi valgte hadde bransjeerfaring og var en trygg og god leder. Bransjeerfaring var ikke kritisk, men det talte i hans favør i rollen som regionsdirektør.

Interimlederen stod løpet ut

Sommeren 2014 startet Caverions nye interime regionsdirektør i oppdraget, som hadde en avtalt varighet på 6 måneder. 

- Han gikk umiddelbart til verks, brettet opp armene og begynte arbeidet med å rydde opp og gjøre regionen mer lik de andre regionene i selskapet. Det som er viktig i slike endringsprosesser er å ha erfaringen og evnen til å håndtere menneskene som skal være igjen og leve med endringene etter at du har dratt. Ingen er tjent med at noen kommer inn og bare brøyter vei. Man må jobbe smart og forstå mennesker og hvordan endringer forankres og får kraft. Igjen, vår mann hadde det.

- Som oppdragsgiver er det svært viktig å ha en trygghet om at personen du har leid inn ikke hopper av halvveis i oppdraget. Det må være en stor grad av tillit til at den som starter står løpet ut i kontraktsperioden. Vår mann holdt i stafettpinnen, med en liten overlapp, inntil vi hadde funnet en ny leder, så det fungerte veldig bra. Oppdraget ble avsluttet i februar i år, så vi forlenget den opprinnelige oppdragsperioden med to måneder. Vi oppfattet både han vi valgte og InterimLeder som veldig profesjonelle i hele prosessen, og følte vi kunne stole på dem, sier Gaaserud. 

Flere interimlederoppdrag i kjømda

- Vi har i Caverion ikke en tradisjon for å leie inn interimledere, og det er første gang vi har brukt InterimLeder. Jeg er imidlertid veldig fornøyd og er i dialog med dem om et par andre muligheter nå, avslører Gaaserud.

Dette er Caverion:

Caverion er Norges ledende tekniske totalentreprenør, og ivaretar kundenes verdier gjennom hele livssyklusen for næringsbygg og industrianlegg. Som teknisk totalentreprenør designer, produserer, drifter og vedlikeholder de brukervennlige og energieffektive løsninger for bygg, infrastruktur og industri. Caverion Norge har ca. 3 000 medarbeidere fordelt på 50 lokale avdelinger rundt omkring i Norge. Deres tjenester og tekniske fagområder dekker alle behov gjennom hele livssyklusen for bygg- og industrisegmentet, både innen prosjekt og service. Les mer om Caverion på caverion.no

Ønsker du en uforpliktende prat om deres behov? Ta kontakt med oss i dag!