Samarbeidspartnere

Interimleder samarbeider med en rekke norske og internasjonale organisasjoner.

American Chamber of Commerce Norway

AmCham Norway er en uavhengig forening som utvikler forretningsrelasjoner mellom norske og amerikanske selskaper.

www.amcham.no ›

Bærum Næringsråd

Bærum næringsråd hovedmål  er å tilrettelegge for best mulige rammebetingelser, stimulere til innovasjon og nyetableringer og være en plattform for faglig og sosialt nettverk.

www.bn.no ›

Canadian Norwegian Business Association

CNBA er en uavhengig forening som utvikler forretningsrelasjoner mellom norske og kanadiske selskaper.

www.cnba.no ›

Clean Air Games

The Clean Air Games er et arrangement som er organisert som et kombinert miljøseminar og friidrettsarrangement på Lambertseter Stadion og Nobels Fredssenter i Oslo.

www.cleanairgames.no ›

Norsk Friidrett

Norges Friidrettsforbund har over 860 klubber, og 75.000 medlemmer. NFIF ble stiftet 1. mai 1896 og består av 19 friidrettskretser.

www.norskfriidrett.no ›

Norsk Venture Kapital Forening

Interimleder AS er assosiert medlem i Norsk Venture kapital Forening.

www.nvca.no ›

Norsk Polyteknisk Forening

Polyteknisk Forening er det kunnskapsbaserte medlemsnettverket for bærekraftig teknologi- og samfunnsutvikling – gjennom tverrfaglig innsikt, inspirasjon og innflytelse – siden 1852.

www.polyteknisk.no ›

The Global Interim Management Group

Globalise er en verdensomspennende gruppe som oppsto fra ledende interimleder-organisasjoner, hvor alle av dem er fremragende ledere i sine respektive land. Nettverket omfatter over 30 000 fagfolk. 

www.globalise.com ›