Geir Erik Lian

Seniorrådgiver

Geir Erik Lian (f. 1962) jobber som seniorrådgiver i selskapet.

Før oppstarten i Interimleder AS hadde Geir Erik en rekke salgs- og lederstillinger i virksomheter innen IT-sektoren.

Han startet som selger i Hewlett-Packard i 1985 og hadde et antall stillinger, både internasjonalt og nasjonalt, innen salg, markedsføring og ledelse i HP fram til 2009, da han tiltrådte som Country Manager for Lenovo i Norge.

Videre har Geir Erik også vært leder for e-Boks Norge AS og Alternativ Data AS.

Geir Erik har opparbeidet seg kunnskap og innsikt i en rekke bransjer og har ledet team, både i og utenfor landet, til svært gode resultater.

Han legger stort fokus på å utarbeide solide strategier og sikre god implementering og resultatoppnåelse gjennom tydelig ledelse og involvering av ressursene.

Gjennom sin omfattende erfaring med strategiarbeid og endringsledelse vil Geir Erik være en solid sparringspartner for kundene og effektivt bidra til at målsetninger oppnås.

På fritiden trekkes Geir Erik mot aktiviteter på fjellet, både sommer- og vinterstid.