Vegard Rooth ny administrerende direktør i InterimLeder AS fra 1. januar 2015

InterimLeder AS er i en spennende utvikling og bruk av interimledelse vil øke sterkt i årene som kommer. Selskapets styre har med denne bakgrunn valgt å ansette en ny, dynamisk og erfaren leder som administrerende direktør. Vegard Rooth starter i stillingen 1. januar 2015.

- Jeg gleder meg virkelig til at vi har fått Vegard Rooth på plass som administrerende direktør. Han er den absolutt rette person, både med sin erfaring som leder og ikke minst med sin erfaring som interimleder. Det betyr at jeg i enda større grad kan konsentrere meg om kunder og å finne rett interimleder til de behov som oppstår, sier gründer Sverre Holen.

Kjenner markedet godt

Etter ti år som interimleder kjenner Vegard Rooth interimlederkonseptet og markedet godt. Han kjenner også selskapet godt gjennom tett samarbeid i flere sammenhenger. De siste 5 årene også som styremedlem.

- I mange år har jeg samarbeidet med Interimleder og sett hvordan selskapet har utviklet markedet for denne typen ledelse. Stadig flere får øynene opp for hvilket lønnsomt verktøy interimledelse er, mye takket være dyktige eiere og medarbeidere som har jobbet i og med InterimLeder i mange år. Jeg er veldig glad for nå å få sjansen til å bygge videre på dette sammen med gründerne, partnere, styret og ikke minst kunder og interimledere. Vi skal fortsette å skape vekst i bruken av interimledere i Norge, samt i samarbeid med nordiske partnere, sier påtroppende CEO, Vegard Rooth.

Lys fremtid for interimledelse i Norge

- Vegard går inn i rollen som administrerende direktør for selskapet i en tid hvor markedet for interimledelse blir stadig bedre. Stadig flere ser verdien av uavhengigheten og fleksibiliteten som ligger i å leie inn lederkapasitet. Med Vegard ved roret vil Interimleder AS ta nye steg i utviklingen av dette spennende markedet, sier gründer Sverre Holen.

Vegard Rooth

Vegard Rooth (f. 1963) er utdannet ved Norges Markedshøyskole, er Master of Management fra Handelshøyskolen BI og har tilleggsutdanning fra Stanford University og University of Oxford.

Han har siden 2005 drevet eget firma og gjort en rekke snuoperasjoner i selskaper som Abax, Advania, TeamUp Automasjon AS, VRS, Swisslog, ICA, Scanmar, Altia, Veolia og Nordic Aero. Før dette hadde han flere direktørjobber i SAS-konsernet fra 1999 til 2005.

Vegard var på 80- og 90 tallet en sentral drivkraft i etableringen av toppidrettsgymnaset Wang Toppidrett og jobbet innen idretten gjennom Olympiatoppen og i Golden 4 (nå Diamond League). Vegard er også styremedlem i Børge Ousland AS.

Les også intervjuet med Vegard Rooth, publisert i september 2013.