Ubegrunnet frykt for innleide ledere

President i NITO, Marit Stykket, skriver på NITO's hjemmesider at hun frykter økt innleie av ledere til å rydde opp i vanskelige situasjoner. InterimLeder AS, som er det eneste selskapet i Norge som kun jobber med profesjonell interimledelse, har helt klart den motsatte erfaringen.

Hun mener at dette må være en ren nødløsning på grunn av at innleide ledere vil ha et kortsiktig perspektiv og legge større vekt på resultat og forhold til oppdragsgiver enn på prosess og forhold til motparter. Hun sier også: «Ut fra vår erfaring er dette uheldig fordi gode og ryddige prosesser preget av åpenhet vil komme alle parter til gode i ettertid».

Det er mulig at hun har hatt dårlige erfaringer ved at det er valgt feil interimledere i virksomheter hvor noen av hennes medlemmer jobber. InterimLeder AS, som er det eneste selskapet i Norge som kun jobber med profesjonell interimledelse, har helt klart den motsatte erfaringen. I slike situasjoner er det viktig at virksomheten har en meget kompetent leder som nettopp sørger for at det er gode og ryddige prosesser. Fordelen med å få inn en interimleder utenfra er at denne lederen har gjort dette før og vet nettopp hvor viktig det er med ryddige prosesser og hvordan en vellykket omstilling skal legges opp. I tillegg kommer de inn i virksomheten uten å ha noen bindinger eller relasjoner til de som jobber der og interimlederen er heller ingen konkurrent til noen fast stilling når prosessen er gjennomført. De går inn og gjør en profesjonell jobb på best mulig måte for bedriften og de ansatte.

Bruk av interimledere i slike situasjoner er meget vanlig i land som f.eks. England ,USA, Holland, etc. nettopp av disse årsakene, mens man her i Norge kan ha  litt problemer med å se at dette kan være  den beste og ryddigste løsningen.

For øvrig er interimledelse mye mer enn bare krisehåndtering. Mange av våre oppdrag dreier seg om ekspensjon, erstatning for syke og permitterte, spesialkompetanse som virksomheten har behov for og prosjektledelse.

Vi inviterer gjerne Marit Stykket til et møte hvor vi gjennomgår nærmere hva dette betyr og hvordan det gjennomføres i praksis.

Frykter konsekvensen av innleide ledere (NITO)