Slik lykkes du som interimleder

Å være interimleder er en spesiell jobb. Du går inn i en ny virksomhet som du ikke kjenner. Forventningene fra kunden er store og du skal være operativ fra første dag - bokstavelig talt. Hvordan lykkes i en slik situasjon? Her er 10 viktige punkter en interimleder må gjøre for å lykkes. Rådene kommer fra en av våre erfarne interimledere, Ulf Deinoff.

Før interimoppdraget starter

1) Informasjonsinnhenting  

Skaff deg organisasjonskart, årsrapporter, ta et søk på Google, opprett kontakt med ledelse, Styre- og eiere.

Under interimoppdraget

2) Etablere åpenhet og respekt  

Møte med Adm. dir, nærmeste leder og HR-leder for å avklare forventninger og avdekke utfordringer. Sørg for å ha personlige samtaler med alle ledere på samme nivå, lederne som rapporterer til interimlederen samt presentere deg for de ansatte så fort som mulig.

3) Spørre og lytte: Bli kjent med medarbeidere og bedriftskulturen  

Identifisere nærmeste hjelpere og eventuelle utfordrere. "Management By Walking Around". Vis deg frem og vis interesse for hva den enkelte gjør. Slå av en prat her og der. Svare på eventuelle spørsmål. Etablér kontakt med og møt tillitsvalgte. Se hver enkelt og hva de bidrar med.

4) Lytte og lære: sette seg inn i de viktige rutinene  

Da slipper du å spørre om alt, og/eller virke uinteressert eller overfladisk.

5) Åpenhet: etablere møteplasser

Etabler rom hvor egne medarbeidere kan komme med idéer, innspill og eventuelle frustrasjoner. Husk å informere, gi tilbakemeldinger og begrunne. Inkludere og involvere de ansatte er viktig.

6) Tydelighet: Rapportere oppover

Rapportere både hva som er planlagt og hva som har blitt gjort. Det er viktig å videreformidle positive hendelser og fremskritt utover og oppover i organisasjonen. Ta tak i negative hendelser og kommentarer umiddelbart slik at det ikke blir brann der det ulmer.

7) By på seg selv: utfordre og støtte  

Kan du tilføre noe nytt, annerledes eller spennende? Ta initiativ til noe sosialt, helst med faglig innhold. Vis interesse i dine medarbeidere i perioden som interimleder, men også hvordan det går via mail eller telefon etter at oppdraget er avsluttet.

8) Ydmykhet: se etter potensielle "kronprinser og kronprinsesser"  

Være en god støtte og utvikle de du ser potensiale i. Let etter det positive og bygg videre ut i fra det.

9) Humør: medarbeidere og du selv skal trives 

Husk derfor at humøret er en av ditt viktigeste verktøy.

Etter oppdraget

10) Overlevere stafettpinnen  

Du må sørge for at det blir kontinuitet og at den som er påtroppende får nødvendig informasjon og viten for å kunne "løpe" videre uten å miste fart.