Seniorledere i krevende interimoppdrag

Senior toppledere, mellomledere/spesialister er sterkt etterspurt når krevende interimoppdrag skal løses. Interimleder AS har en base på ca 1400 midlertidige ledere. Det er vi alene om i Norge.

En interimleder skal kunne gå inn i en stilling og raskt komme i arbeid uten en lang opplæringsperiode. Derfor er erfaring fra tilsvarende stillinger nødvendig. I andre tilfeller skal interimlederen gjøre endringer i virksomheten, og må ha bred erfaring fra endringsprosesser.

Vi forventer at våre kandidater har minst 7-10 års erfaring med gode resultater fra toppleder, eller mellomleder/spesialist nivå. Konsekvensen av våre egne og våre kunders kvalifikasjonskrav til interimoppdrag reflekteres i alderssammensetningen av våre interimledere. De fleste av våre interimledere er i aldersgruppen 40 - 50+, og alle har gjennomgående svært gode kvalifikasjoner.

I vår database har vi for tiden:

  • 700 toppledere
  • 300 mellomledere
  • 350 med internasjonal erfaring
  • 170 Prosjektledere

Utdannelsen fordeler seg slik:

  • 70% MBA/siviløkonomer eller tilsvarende
  • 20% sivilingeniører, Ingeniører eller tilsvarende
  • 10% psykologer, pedagoger eller tilsvarende spesialistkompetanse

I dagens arbeidsmarked erfarer vi at våre interimledere er ettertraktet hos våre oppdragsgivere når krevende oppdrag skal løses.