Seminar om interimledelse: europeiske trender

Undersøkelser i Tyskland viser at bedrifter som har benyttet seg av interimledere får i gjennomsnitt 5 euro igjen for hver euro en interimleder koster. Det var en av konklusjonene på seminaret som InterimLeder arrangerte for sine interimledere fredag 6. november.

Tyskland er et modent marked for interimledelse

I Tyskland er det mange selskap som har spesialisert seg på å levere interimledere. Flere av dem har lang erfaring og startet allerede på 1990-tallet. Antall interimledere i Tyskland anslås å være mellom 20 – 25 000. Interimlederne blir, som i Norge, brukt på hovedområdene Gap Management, Change Management og prosjektledelse.  

Interimledelse i Tyskland: Oppdragstyper og trender

Hovedtendensen er at en større og større andel av oppdragene retter seg mot Change Management. Interimledere er spredt på mange ulike bransjer, men den største bransjen er naturlig nok bil og industri. Interimledelse i den offentlige sektoren er ikke et stort område i Tyskland. I undersøkelsene foretatt, er det interessant å merke seg at av alle bedrifter som ble spurt, svarte 55% at de brukte interimledere regelmessig.

ROIM (Return-on-Interim-Management)

Interimledelse er altså en utbredt og veletablert tjeneste i Tyskland, men hva er avkastningen for kunden på investeringen i å bruke en interimleder? Undersøkelsene viser at for hver euro bedriftene investerer i en interimleder, får de mangfold tilbake. 20% av bedriftene svarer at de får 10 euro eller mer igjen for hver euro en interimleder koster. Under 1% svarer at de får mindre igjen enn de investerer. I gjennomsnitt uttaler bedriftene at de får 5 ganger igjen på en slik investering.

Valg av interimleder

Et av de viktigste kriteriene ved valg av interimleder er hvor raskt interimlederen kan være på plass – aller helst bør det skje i løpet av noen dager. Andre viktige kriterier ved valg av interimleder er at interimlederselskapet har god oversikt over markedet, at de har en stor utleiebase – som igjen øker sannsynligheten for å finne riktig interimleder. Mange bedrifter finner også interimledere gjennom noen de kjenner, men undersøkelsen viser at det er bedre kvalitet på interimledere de får gjennom et interimlederselskap.

I tiden fremover ser tyske bedrifter at fleksibiliteten i arbeidsmarkedet vil øke, noe som igjen vil bety at bruken av interimledere også vil øke. 

Interimledelse på det britiske markedet

I Storbritannia er, på samme måte som i Tyskland, interimledelse en bransje som har eksistert i mange år. I dag er det egne foreninger for selskaper som leverer interimledere til det britiske markedet. I og med at de har opparbeidet seg erfaring har de også fått god innsikt og solid statistikkmateriale om markedet og deres bruk av interimledere. 

Oppdragstyper og trender i Storbritannia

I Storbritannia er også bruken av interimledere spredt på mange forskjellige bransjer, men konstruksjon, telecom og media er de største bransjene. I motsetning til Tyskland og Norge er det i Storbritannia utbredt bruk av interimledere i offentlig sektor.

Når det gjelder type oppdrag er de tilsynelatende noe annerledes enn i Tyskland. Her er Change Management noe synkende, mens prosjektledelse og turn-around er økende. Dette kan selvsagt ha noe med hvordan man grupperer de forskjellige i Tyskland og Storbritannia. 

Markedet for interimledelse i Storbritannia

Det finnes et stort marked for interimledelse i Storbritannia med mange aktører. Her er det både selskaper som leverer interimledere (ISP - Interim Service Provider) og selvstendige interimledere. Det britiske markedet har en meget velutviklet «Interim Management Sector» som har en verdiskapning på ca £1,5 milliarder per år. Det forventes en fortsatt vekst i markedet, både i volum og inntjening. Interimledelse er også en anerkjent karrierevei. Executive Search og interimledelse kompletterer hverandre i stor grad. En stor andel av oppdragsformidlingen foregår via ISP-selskaper. 

Oppsummering

I land som Tyskland og Storbritannia, som har et mer langvarig og modent forhold til bruk av interimledere, er interimledelse blitt et yrke for mange og en egen bransje som fortsatt vokser. Når det gjelder innholdet i konseptet interimledelse er det mye likt det vi har i Norge.

Et avgjørende kriteria ved valg av interimleder er hvor raskt interimlederen kan være på plass. Det får bedriftene kun ved å gå til selskaper som driver profesjonelt med utleie av ledere, såkalte ISP-selskaper. Disse har gode databaser med dyktige, erfarne ledere, og kan derfor levere høyt kvalifiserte interimledere på svært kort frist. 

Avslutningsvis kan vi si at vårt konsept i Norge inneholder de samme viktige elementene som i Tyskland og Storbritannia. Avkastningen på å investere i og bruke en interimleder er nok minst like stor i Norge, men markedet for interimledere er fortsatt prematurt i Norge sett i forhold til disse to landene.