Seminar for interimledere 13. mars 2015

Våre interimledere – er vårt og kundens gull. Uten landets dyktigste interimledere ville vi ikke ha lykkes. Den 13. mars avholdt vi seminar for et 30-tall av våre interimledere.

Vi har leid ut hundrevis av interimledere gjennom de 14 årene vi har arbeidet med interimledelse. Så langt kan vi med hånden på hjertet si at dette har vært en suksess – en suksess som først og fremst har blitt oppnådd takket være dyktige, erfarne interimledere som utfører et fremragende arbeid ute hos kundene.

Dette gjelder om det er en turn-around, for å fylle en stilling en periode (gap management) eller prosjektledelse. I tillegg har vi det siste året utviklet et konsept for Exit Planning. Uansett type oppdrag – interimledere må levere – hver gang. 

Det er derfor viktig for oss å ha god kontakt med interimlederne våre (som er over 1 400 i tallet). Dette både for å kjenne dem vi leier ut så godt som mulig – og ikke minst fordi de som er ute i praksis kan gi oss gode innspill.

30 interimledere på seminar

Fredag 13.mars avholdt vi et seminar/workshop hvor et 30-tall interimledere deltok. 

Seminaret gikk igjennom erfaringene med å være ute som interimleder, hvordan bedrifter kan ha stor nytte av å bruke interimledere, og ikke minst hvordan prosessene hos oss fungerer. I tillegg hadde vi et meget interessant foredrag av Hennig Vold i Norvestor som eksponent for en kundegruppe som er interessant for oss og som samtidig har behov for interimledertjenester.

Den siste delen av seminaret ble en kombinasjon av lunsj og workshop. Her ble det gode diskusjoner og vi fikk viktige tilbakemeldinger fra interimlederne både om hva som er viktig for å lykkes i et interimlederoppdrag og ikke minst hva vi i administrasjonen kan gjøre enda bedre for interimlederne.

Vi er ganske sikre på at slike samlinger gjør oss alle bedre – og at det er noe som igjen kommer kundene våre til gode.