På lederjakt? Ikke gjør disse feilene

9 av 10 virksomheter som skal finne en toppleder fort går i en av disse fellene.

Nettverksfella

Å rekruttere en leder fra eget nettverk kan virke forlokkende. Likevel ser vi at det ofte er uheldig. Det er minst tre grunner til dette.

For det første er våre private nettverk begrenset i størrelse. Det gir oss et smalt grunnlag å velge rett person ut fra. Faren er at vi ansetter en person som ikke er ideell, men i våre øyne god nok. Tryggheten ved å ansette i egne nettverk kan derfor fort bli en falsk en.

For det andre er vi ofte mindre kritiske til personer vi kjenner og har en relasjon til. Vi har en tendens til å tro det beste og overvurdere deres egenskaper. Våre skylapper for deres eventuelle mangler eller begrensninger vil i verste fall resultere i at vi velger feil person til jobben.

Den tredje faren med å ansette i eget nettverk handler om selve relasjonen med personen du ansetter. Skulle ting gå galt har vi nemlig ikke bare tapt tid og penger på prosessen, men også skapt et problem i en eksisterende relasjon. Kanskje i mer enn ett ledd.

CFO-fella

En lettvint og dessverre veldig utbredt praksis er å konstituere økonomisjefen til rollen som daglig leder. 

Faren er at du da sitter med to posisjoner som ikke er optimalt dekket. Med en junior som rykker inn i posisjonen som økonomisjefen forlater, og med en økonomispesialist på plassen som administrerende hadde.

Denne løsningen er av åpenbare grunner sjelden vellykket. Man må også ta i betraktning ”støyen” som vil oppstå når de konstituerte lederne må gå tilbake til sine gamle stillinger.

Konsulentfella

I rollen som daglig leder trenger bedriften en erfaren ”doer”, som bretter opp ermene og får de riktige tingene til å skje. En farlig felle å gå i her er å hyre en konsulent.

Du får da ofte en analytisk tallknuser eller prosessekspert som er spesialist på å definere hva som skal gjøres, og hvordan, men som ikke nødvendigvis er god på å implementere.

Konsulenten vil heller aldri bli 100 prosent bedriftens mann eller kvinne – men jobber for flere oppdragsgivere på én gang. Dette vil skape situasjoner hvor dine prosjekter og deadlines tidvis vil utsettes eller få mindre oppmerksomhet på grunn av andre oppdrag som løper parallelt.

InterimLeder AS har løsningen på din virksomhets akutte lederbehov. Vi leverer de beste hodene i løpet av 10 dager – garantert. I løpet av 12 år har vi bygget opp Norges største database og kompetanse innen interimledelse. Med en unik og sikker matchingsprosess vet vi at vårt regnestykke gir de beste resultatene – hver gang.