- Mer objektive beslutninger som interimleder

Det blåste radikale vinder over landet da Bjørn Delbæk startet sin lederkarriere i Forsvaret i 1971. Fire tiår senere kan han se tilbake på en rik tid – men føler at den beste tiden er den han har nå. Som interimleder.

USA var fremdeles i Vietnam, 68’erne var godt synlige i gatene og ”En enkel sang om frihet” toppet den norske singellista det året Bjørn Delbæk startet sin lederkarriere, som sersjant i Hæren.

- Forsvaret var kanskje ikke det mest populære arbeidsstedet på den tiden, men jeg lærte mye om ledelse, pedagogikk og om det å få folk med seg i de 9 årene jeg tjenestegjorde der, forteller Delbæk, som i dag er vernepliktig major.

Fleksibilitet og frihet

Siden han trådte av har Delbæk sittet i toppledergrupper i Orkla og Carlsberg-gruppen, og opparbeidet seg solid ledererfaring både fra fagforeningssiden og det private næringslivet.

I 2008 tok han steget fra stillingen som HR-direktør i Ringnes til en tilværelse som selvstendig konsulent og rådgiver. Det åpnet blant annet døren til et engasjement som programdirektør hos NHO og etter hvert en tilværelse som interimleder.

- For meg personlig er interimlederrollen ideell, fordi den gir meg fleksibilitet og frihet til å styre mer av min egen tilværelse, sier Delbæk, som i forrige oppdrag var innleid som HR-direktør i Vectura AS, Norges ledende distribusjonsselskap for alkoholholdige drikkevarer.

- Jeg ble i 2011 leid inn via InterimLeder AS for å ta ansvaret for et omstillingsprosjekt i Arcus-Gruppen, som skulle flytte fra Oslo til Gjelleråsen. Jeg jobbet da hovedsakelig med change management og bemanningstilpassing, forteller Delbæk.

Faren ved å konstituere ledere

Delbæk er overbevist om at mange selskaper kunne hatt god nytte av å ta inn interimledere i stedet for å konstituere interne personer til lederstillinger som må besettes raskt.

- Konstituerte ledere får ofte en forventning om å forbli i stillingen, selv om det ikke alltid blir utfallet. Ved å ta inn en interimleder vinner ledelsen tid til å tenke seg om, og unngår å stille seg selv i slike dilemmaer. Du kan fremdeles vurdere interne personer til stillingen, men uten å plassere dem der for tidlig.

- Interimledere tar mer objektive beslutninger

Som erfaren leder har han også erfart hvordan ledere som har vært et sted lenge tar beslutninger ut fra bedriftspolitiske hensyn og gamle sedvaner.

- Når du har vært lenge et sted får du bindinger til menneskene og kulturen der, og du blir vant til å gjøre ting på en bestemt måte. Interimledere kommer inn i virksomheten uten disse bindingene, og fordi de er der for å løse en konkret oppgave vil de fatte beslutninger ut fra selskapets beste, og ikke av internpolitiske hensyn, avslutter Delbæk.