- Ledergrupper trenger en ”djevelens advokat”

Som erfaren interimleder med internasjonal fartstid har Lene Holstad gjort seg noen betraktninger om kommunikasjon og praktisk ledelse som hun tror mange norske ledergrupper kunne hatt stor nytte av.

- Alle ledergrupper hadde hatt godt av å hente inn en interimleder i rollen som ”djevelens advokat”, sier hun og smaker litt på ordet. 

Lene, som også er kunstmaler når hun ikke jobber med ledelse, liker å snakke i bilder. 

- En slik person bør komme utenfra og ikke ha historiske bindinger til virksomheten eller behov for å navigere karrieremessig. De er ikke så skumle å snakke med og vil mye lettere kjenne organisasjonen på pulsen. De vil kunne formidle et virkelighetsbilde som resten av ledergruppen ikke nødvendigvis ser tydelig nok og stille de ærlige og utfordrende spørsmålene som ikke ellers blir stilt, reflekterer Holstad.

”Speak your mind”

For det at folk ikke alltid sier meningen sin i møter er noe Holstad ser på som en utfordrende side av den norske beskjedenheten:

- Det er viktig å ha en mening når du går inn i et møte. Men ikke vær redd for en debatt som gir rom for uenighet, og vær åpen nok til å endre mening om du får ny informasjon. Mange velger å tie av frykt for å såre noen, for så å fortsette å jobbe mot et annet mål enn det som ble besluttet i møtet. Det gagner ingen. Ledere bør skape en kultur hvor det er akseptert å ha ulike meninger som skaper engasjement og konstruktive diskusjoner for å nå et felles mål, og fremdeles være gode venner etterpå. Speak your mind!

Introverte vs. ekstroverte

Lene Holstad er som leder spesielt opptatt av å få fram meningene til dem som ikke snakker høyest, men som likevel har lang erfaring og mye kompetanse. 

- De ekstroverte får alltid taletid. Men som leder jobber jeg mye med å få de introverte i tale. Jeg ser på meg selv som en regissør. I salen sitter publikum – kundene – og de har høye forventninger. For å innfri disse må jeg få teamet mitt til å fremstå på sitt beste på scenen. Hvis noe uventet skjer, må jeg inn og bistå. Hvis noen trenger ekstra hjelp til å bli trygge i rollen sin, må jeg bruke mine evner til å gjøre dem gode. Da har jeg gjort jobben min, sier Holstad.   

Interimleder

I løpet av årene har siviløkonomen gjennomført mange interimlederoppdrag og i enkelte tilfeller har kontraktene blitt forlenget: 

- Jeg er veldig fornøyd med profesjonaliteten til InterimLeder og standingen de har i markedet. Det første oppdraget via dem var for Trelleborg Offshore Norway. Selskapet hadde den gangen 350 ansatte, og jeg ble leid inn som direktør for å videreutvikle en -HMS og kvalitets-avdeling. Vi jobbet veldig prosessorientert, for fokus på helse, miljø, sikkerhet og kvalitet er ikke noe en avdeling kan gjøre alene. Oppdraget ble forlenget fra 6 måneder til 1 år, og da ny leder var på plass gikk jeg over i en rolle som rådgiver for teamet og som coach for ny leder, forteller Holstad. 

Lene Holstad er siviløkonom fra BI med bedriftsledelse som spesialisering, men hun er også veldig interessert i teknologi:

- Jeg er absolutt en teknofreak, så det å forstå tekniske duppedingser og ikke minst produkter, det trigger meg. Jeg må jobbe med innovative utfordringer som gjør at jeg også kan bygge kompetanse. For å oppsummere trives jeg best i skjæringspunktet marked, mennesker og teknologi, avslutter Holstad.