Jon Sivert Nielsen blir seniorrådgiver i Interimleder

Med Jon Sivert Nielsen på plass som seniorrådgiver i Interimleder AS styrker vi teamet ytterligere i en tid hvor interimledelse og endringsledelse er en økende del av det nye arbeidsmarkedet. Med sin varierte bakgrunn og nettverk, blant annet 22 år i Kværnerkonsernet og styrearbeid i flere land, besitter Jon Sivert verdifull erfaring med å matche behov og mål med riktig strategi, kompetanse og ressurs.

Jon Sivert Nielsen er utdannet sivilingeniør fra NTNU og siviløkonom fra NHH, og har solid erfaring som toppleder i store og mellomstore bedrifter. Jon Sivert har viet hele 22 år av karrieren til det tidligere Kværnerkonsernet, hvor han i en årrekke var adm.dir i flere store datterselskap. Etter Kværner har Jon Sivert vært adm.dir både på permanent og interim basis i bl.a Norconsult AS, Blom ASA, JGO Betong AS, Otrum AS, Oras AS, Friskgruppen AS. Disse spenner over mange ulike bransjer

Han tiltrer nå rollen som seniorrådgiver i Interimleder AS etter å selv ha fullført flere interimlederoppdrag, sist for Friskgruppen som adm.dir. Jon Sivert har også lang erfaring med strategirådgivning og M&A som partner i Norscan Partners.

Dialogen er avgjørende

For Jon Sivert er god dialog avgjørende for enhver leder å mestre.

– Uansett om jeg har jobbet med bedrifter innen tung, mekanisk industri eller helse og velferd, så er det å kunne lytte og raskt opprette en god dialog med menneskene i bedriften helt sentralt.

Det samme gjelder for måten Jon Sivert går frem når han skal formidle og matche bedrifter med interimledere.

– Det er viktig å forstå hva oppdragsgiver ønsker gjennom gode samtaler – ikke bare papirer og rapporter – og dermed avdekke behovene på best mulig måte, legger han til.

Jon Sivert har selv vært med på mange snuoperasjoner i sin karriere, som gjennomgående har vært vellykket.

– Det jeg alltid har sett på som viktig når en bedrift har problemer, er å identifisere hva som er levedyktig og representerer fremtiden i bedriften. Hva skal vi dyrke frem og heie på? Hvis kassen er tom, er det kritisk å løse problemene raskt. Men uten fremtidstro hos eiere, styre og ansatte blir det vanskelig. Derfor må man finne det som skal være fremtiden – så raskt som mulig – slik at man kan stake ut en riktig kurs.

– Interimledere skal ikke være misjonærer

Jon Sivert holder til i Oslo, men har vært styreleder i bedrifter i mange land, blant annet Singapore, Spania, Canada, Sør-Korea og de nordiske landene.

– Man lærer mye av å jobbe i forskjellige land og kulturer. Selv om det kan være krevende er det også en berikelse! Det å respektere og sette seg inn i arbeidskulturen i et annet land, kan sammenlignes med å forstå kulturen i en ny bedrift som interimleder.

Jon Sivert påpeker at interimledere ikke skal være misjonærer – de må være ydmyke, men harde i klypa når det trengs. Jobbe sammen med folk og selv kunne tilpasse seg.

– Det å forstå bedriftens egenart og DNA så fort som mulig – det er viktig. Med erfaring så ser man at det ofte er noen fellestrekk som går igjen, men jeg er veldig opptatt av å sette bedriftens situasjon i fokus; jeg må forstå dem, de må ikke forstå meg, forklarer Jon Sivert.

I hovedsak, som interimleder, får man en slik forståelse av å snakke med menneskene i bedriften. Da avdekker man veldig fort hva slags holdning og forståelse de ulike personene har til bedriftens situasjon, kollegaer og en ny person som kommer. Det er viktig for et nytt samarbeidsforhold og godt team.

– Interimleder AS er jo ledende i Norge på å formidle ledere til virksomheter, for en avgrenset periode. I praksis blir min oppgave sammen med kollegaene i Interimleder å koble bedrifter eller organisasjoner – som har fått et behov for en ny leder – opp mot vår massive database med oppunder 3000 interimleder-kandidater, slik at vi kan finne den best egnede personen til å fylle den tiltenkte rollen, oppsummerer Jon Sivert.

– Det er Jon Siverts brede og dype erfaring fra norsk og internasjonalt næringsliv, kombinert med hans klokskap og fine menneskelige egenskaper, som gjør at han kommer til å bli et sjeldent godt tilskudd i den videre utviklingen av interimledelse i Norge. Vi er svært glade for å ha Jon Sivert på laget, sier administrerende direktør i Interimleder AS, Vegard Rooth.

Ønsker du en uforpliktende prat om deres behov? Ta kontakt med oss i dag!