Interimledere tilfører virksomheten entusiasme hos de ansatte

Erfaringene viser at de ansatte i en virksomhet tar godt imot en interimleder. Dette skyldes flere ting.

For det første vet en dyktig interimleder hvor viktig det er å være ydmyk overfor de mennesker som arbeidere i virksomheten og den kompetansen de innehar.  For det andre oppfatter de ansatte at den kunnskap og erfaring som interimlederen bringer med seg er positivt. Videre vil et engasjement av en velkvalifisert interimleder blir oppfattet som et positivt signal om satsning og utvikling fra ledelsen i virksomheten. Tidsbegrensningen i engasjementet gjør at interimlederen heller ikke oppleves som en trussel da han/hun ikke har noen karriereplan i virksomheten og således ikke konkurrerer med interne kandidater.