Interimleder i Dagens Næringsliv

Artikkelen i Dagens Næringsliv fra januar 2012 har et intervju med en av våre mange interimledere som er ute i oppdrag. Artikkelen fokuserer det som er unikt ved interimledelse, når det kan være lønnsomt å engasjere en interimleder og hvorfor det kan være en fordel for virksomheten.

Alle lederne som er registrert hos Interimleder har minst syv års topp mellomledererfaring og med fast jobb bak seg. På forespørsler fra oppdragsgiver, utlyses interimoppdrag i basen hos Interimleder og det er bare lederne som er registrert hos Interimleder som kan søke på disse.

Les mer om når det kan være lønnsomt å engasjere en interimleder:
Hele artikkelen fra DN i PDF her »