Interimleder AS løser lederkriser i SMB virksomheter

I Dagens Næringsliv 16.4.2012 ser vi at «verdier i bedriftene forsvant» når ledere i familieeide bedrifter blir syke eller faller fra.

Interimleder AS har i sin database mange svært dyktige ledere med allsidig og relevant erfaring fra SMB virksomheter. Disse kan, på kort varsel (1 til 2 uker), gå inn å ta et operativt ansvar for bedriften når en slik situasjon oppstår. Dermed vil driften kunne fortsette på normalt vis slik at verdiene og arbeidsplassene sikres inntil man får en permanent løsning på plass.

I mange tilfeller vil en slik løsning også gi bedriften ekstra gevinst i det man får inn en meget erfaren leder som også kan tilføre virksomheten både nye tanker og ny energi. Dermed kan en slik negativ/vanskelig situasjon raskt snus til noe positivt.

Verdiene i bedriftene forsvant (Dagens Næringsliv 16.04.12)