Interimleder AS bistår i forskning på interimledelse

Da vi i Interimleder AS ble kontaktet av avdelingen for samfunns- og næringslivsforskning (SNF) ved Norges Handelshøyskole (NHH), trodde vi først at det var for godt til å være sant.

Vi har hatt sporadisk kontakt med akademia i flere år, og har jobbet aktivt for å få akademia interessert i interimledelse. Og nå, endelig, skulle det ikke bare snakkes om, men også forskes på!

Som doktorgradsstipendiat ved NHH har Christer Andre Flatøy det siste året forsket på nettopp interimledelse, veiledet av seniorforsker ved SNF Torstein Nesheim. En viktig del av hans doktorgrad fokuserer på hvordan ledere med en a-typisk tilknytning til organisasjoner har det.

Som ledende tjenesteyter innen interimledelse i Norge, bisto vi i Interimleder AS med tilgang på interimledere og bedrifter som benytter seg av interimledere. Selvsagt under full konfidensialitet og forhåndsgodkjenning fra de delaktige. Hvilke bedrifter og hvilke interimledere som til slutt deltok i spørreundersøkelser og intervjurunder er konfidensielt, også overfor oss.

– ­Jeg vil takke Interimleder AS, særlig Vegard Rooth som har fasilitert hele forskningsprosessen, og alltid med et smil som vi setter stor pris på. Også en stor takk til alle interimlederne og klientbedriftene som har satt av tid til å prate med oss. Det har vært et privilegium å få innsikt i deres erfaringer, sier Christer Andre Flatøy.

Og nå, to år senere, er forskningspapiret endelig klart! Se den i sin helhet her:

You’ll Not Be Here Forever…: Interim Managers’ Relations to Employees in Client Companies*

Abstract (oversatt fra engelsk til norsk):

"Til tross for deres økende relevans og innvirkning på bedrifter, har eksternt innleide interimledere fått lite oppmerksomhet fra forskere. Dette etterlater praktikere og forskere med en begrenset forståelse av interimledere og deres erfaringer, samt hvordan man best kan utnytte interimledelse. Gjennom en induktiv tilnærming og dybdeintervjuer med 21 interimledere, tar denne artikkelen for seg deres erfaringer, spesielt hvordan deres midlertidige status betyr noe for deres forhold til ansatte i kundebedrifter. Deres erfaringer viser at en midlertidig status kan redusere deres autoritet og gjøre det vanskeligere å integrere, men også gjøre dem i stand til å fungere som nøytrale parter i klientorganisasjoner. Det er imidlertid viktig at disse resultatene bevisst kan påvirkes av interimledere og/eller deres klienter. Å se den resulterende Grounded Theory i kombinasjon med Impression Management Theory gir praktikere retningslinjer for hvordan de skal administrere interimledere og tilrettelegge relasjoner mellom interimleder og ansatte på en måte som er fordelaktig for både interimlederen og klientorganisasjoner. Mer generelt sett introduserer denne studien et nytt syn på hvordan ikke-standardiserte arbeidstakers status – og inntrykkene som de gir opphav til – kan håndteres mer optimalt, og åpner opp for videre studier."

Brenner for faget

I sin forskning har Flatøy funnet ut mye som er spesielt verdifullt for oss som ønsker å videreutvikle og forbedre dette med leveranse av interimledelse. Samarbeidet vi har hatt med SNF, NHH, Flatøy og hans doktorgradveileder, Nesheim har vært helt enestående, og vi håper at det vil motivere dem til å forske videre.

Vi har en klokkeren tro på det interimledelse gir for kandidater og bedrifter, samt dynamikken som skapes for utvikling av virksomheter – bare kan bli bedre i fremtiden. Flatøy viser at han brenner for faget, og leverer et stykke forskning som baner vei for et område som er lite forsket på fra før av.

Til syvende og sist er det ikke overraskende at relasjoner mellom mennesker er en avgjørende faktor for at ledere, og interimledere, skal lykkes i sine roller. Relasjoner er – og kommer alltid til å være – avgjørende i lederskap.

Les mer: Forskningsfunn – interimlederens relasjon til de ansatte

* Flatøy, Christer, You’ll Not Be Here Forever…: Interim Managers’ Relations to Employees in Client Companies (February 22, 2022). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4041214