Interimledelse i SMB Bedrifter

SMB virksomheter har nesten uten unntak en organisasjon som er tilpasset dagens situasjon og det betyr at det er ikke mange ekstra interne ressurser.

I situasjoner med sterk vekst, nye produkter eller markeder eller interne prosjekter kan dette bli en sterk begrensning. Å ansette nye personer i slike situasjoner er også en risiko og kostnad da man sjelden vet hvordan den videre utvikling blir. En innleid interimleder kan på en kostnadseffektiv måte løse problemer eller identifisere og realisere gode muligheter i et tidsbegrenset engasjement. Interimlederen vil ha en bakgrunn og erfaring som gjør at bedriften raskt kan få tilført verdifull kompetanse og kapasitet og kostnaden er forutsigbar og begrenset. Det samme gjelder f.eks. ved langtidssykdom eller permisjoner.