Interessant fagseminar 27.mars

InterimLeder AS hadde 27. mars en to-delt seminardag. Formiddagen var rettet mot kunder og interimledere og ettermiddagen var i helhet avsatt for våre interimledere. Interessen var stor og det var over 80 påmeldte interimledere, selv om alle dessverre ikke dukket opp.

På formiddagen hadde Jan Ketil Arnulf, førsteamanuensis i organisasjonspsykologi ved Handelshøyskoen BI, et glitrende foredrag med tittelen «Ledelse i Kina og Norge - muligheter og hindringer». For de som er interessert kan boken hans «Hva er ledelse?» utgitt på Universitetsforlaget være meget interessant lesestoff.  

Deretter fortalte partner i Incitia Ventures AS, Erik Sandersen, om hvordan Private Equity selskaper ser på eksisterende management i oppkjøpsbedrifter og nytteverdien av å leie inn interimledere. Et meget matnyttig foredrag for interimledere.

Ettermiddagen var i sin helhet viet våre interimledere hvor fokuset ble satt på co-activity som et interimlederverktøy av DD Developement v/Grethe og Ulf Deinoff. Her fikk interimlederne på kort tid en opplevelse av verktøy de kan b ruke i sin rolle som interimleder.

Øivind Trønsdal og Ulf Deinoff som begge har vært utleid flere ganger som interimledere orienterte om hvordan og hvorfor de lykkes som interimledere. Her kom det gullkorn i fleng, som alle som går inn i en interimlederrolle bør merke seg. Vi vil komme tilbake mer konkret til disse «oppskriftene» på et senere tidspunkt.

Til slutt var temaet «Hvordan kan interimlederne bidra til at dere og vi lykkes enda bedre». Fra vår side var dette kanskje det mest spennende punktet og mange tips kom på bordet. Det som kanskje til syvende og sist vil hjelpe oss, og dermed dere, er om man melder inn til Interimleder leads eller kunder som vi kan ta kontakt med. 1/3 av forsamlingen sa seg villig til å gi oss 2 kontakter som vi kan følge opp. Hvis resten av vår base på 1450 ledere gjør det samme vil oppdragsmengden til alle øke dramatisk! En oppfordring vi håper hver enkelt kan tenke på!

Dette seminaret var matnyttig både for interimlederne, kunder og oss og vi vil følge opp med tilsvarende seminarer ca. hvert halv år. Var du ikke med denne gangen så kan det være lurt å være med neste gang!