Hvordan gjøre bedriften attraktiv for potensielle kjøpere

50 000 familieeide bedrifter kommer til å skifte eier i løpet av de neste 10 årene. I denne videoen forklarer Sverre Holen fra InterimLeder hvordan det kan løses.

 

Enhver familieeid bedrift kommer på ett eller annet tidspunkt til et veiskille hvor man må avgjøre hvordan selskapet skal drives videre, og av hvem. Men når barna ikke ønsker å ta over og generasjonsskifte ikke er en aktuell løsning, må man ut på markedet. Det er her InterimLeder AS kommer inn. 

Å gjøre en bedrift salgbar

Håndfaste ting som eneboliger og næringsbygg kan selges på relativt kort tid uten store forberedelser. Bedrifter derimot, er mer abstrakte og komplekse, og krever unik kompetanse, erfaring og god tid.

- Våre interimledere kan gå inn i bedriften og dyrke fram egenskapene og verdiene som gjør den attraktiv for potensielle kjøpere, sier Sverre Holen, adm. direktør i InterimLeder AS.

Blant oppgavene en interimleder ofte utfører i eierskifteprosesser er å:

  • utvikle medarbeidere
  • forbedre driften
  • utarbeide en strategi for salgsprosessen
  • klargjøre bedriften for salg
  • være prosjektleder i hele salgsfasen, internt og ovenfor advokater, M&A, revisorer osv.

Eierskifteprosesser har ideelt sett et ett- til to-års perspektiv, men kompetansen kan være på plass svært raskt.

En interimleder på plass innen 10 dager

Med en database på 1400 erfarne interimledere og en sikker og smidig utvelgelsesprosess, garanterer InterimLeder AS at de kan levere en kvalifisert kandidat på 10 dager.

- Det som likevel teller høyest for våre oppdragsgivere er tryggheten og de gode resultatene de oppnår ved å benytte interimledere. Dette er ikke juniorer, men erfarne ledere som selv har drevet bedrifter og ledet krevende prosjekter og snuoperasjoner. Våre kandidater er alltid kvalifisert til oppgaven, og ofte overkvalifisert, forteller Holen.