Hvor fort blir en interimleder operativ i et nytt oppdrag?

Virksomheten velger en interimleder som har erfaring fra de oppgaver som er definert som nødvendig å utføre i virksomheten.

Dette kan f.eks. være en snu-operasjon, en organisasjonsendring eller erstatte en leder midlertidig. Interimlederen har gjort dette før og vet hvordan utfordringene skal gripes an. Skal virksomheten f.eks. leie inn en HR-sjef så leier den inn en erfaren HR-sjef som har erfaring nettopp med de oppgaver som er prioritert i virksomheten. I noen tilfeller er det viktig med bransjekunnskap og da velger man selvfølgelig en interimleder med den type erfaring også. Det betyr at man får inn en interimleder som både har erfaring med problemstillingene (og eventuelt bransjen) og kompetanse til å løse disse.  Dette gjør vedkommende i stand til å være effektiv i sitt arbeid fra første dag .