Hvor fokusert er en interimleder?

En interimleder er en person som kommer utenfra med «blanke ark». Han/hun  vil være  bedriftens person fullt og helt og har ikke noe ansvar overfor andre eksterne parter, f.eks. et konsulentselskap. Han/hun er en del av bedriften og bedriftens verdisett og normer.

Interimlederen vil derfor være 100% fokusert på å løse selve oppdraget og har ingen interne «bindinger» eller relasjoner som kan være til hinder. I tillegg vil en interimleder være positivt overkvalifisert og bringe med seg verdifull erfaring og kompetanse  tilpasset oppdragets karakter og kompleksitet. Et viktig bidrag fra interimlederen er å overføre kompetanse til bedriftens organisasjon før han gir stafettpinnen videre til en eventuell  permanent ledelse.