Headhuntet av ung og lovende gründerbedrift

Da Inge Flaten var 13 år gammel, bestemte han seg for å bli sosialøkonom. Interessen for teknologi og mennesker førte til forskjellige lederstillinger innen industrien. I dag er han innleid som interim CEO hos Aptomar, en spennende gründerbedrift som blant annet leverer teknologi som oppdager oljesøl til havs.

Inge Flaten har jobbet i industrien i nesten alle år. De siste syv årene som CEO i Kongsberg Norcontrol IT. Det var her han første gang stiftet bekjentskap med InterimLeder AS:

- Vi skulle gjøre endringer i ledelsesstrukturen av selskapet og ønsket å forsterke ledelsestemaet der. Da en av kandidatene i markedsavdelingen trakk seg, trengte vi denne kompetansen raskt på plass, og fikk en interimleder levert på et par uker. Da jeg senere forlot Kongsberg, dukket InterimLeder opp som en spennende mulighet, forteller Flaten.

Elsker utfordringer

Blant kjennetegnene på en typisk interimleder er dragningen mot situasjoner hvor det er en utfordring som skal løses. Flaten er intet unntak:

- Jeg liker å komme inn i settinger hvor noen har et sterkt ønske om at noe skal skje. Det er slike situasjoner jeg liker. Da en slik anledning bød seg, hoppet jeg på, sier Flaten.

Fra tung industriaktør til ung gründerbedrift

Muligheten het Aptomar, en Trondheimsbedrift som ble startet etter at tre studenter fikk en spennende idé og utviklet en sensor som kan oppdage og verifisere oljesøl på vannet. Investorene ønsket å få inn noen mer mer erfaring og tyngde til å lede selskapet til neste nivå.

Ledelsesfilosofi

Da Inge Flaten var 13 år fikk han i skoleoppgave: "Skriv hva du vil bli". Den unge mannen var fascinert av teknologi og likte å jobbe med tall, men ønsket ikke å jobbe kun med rein økonomi. Sosialøkonomi ble svaret.

- Som leder ser man at enkelte kanskje har gått seg blinde der de går. Jeg liker derfor å utfordre folk til å komme videre og ta muligheter. Muligheter som de kanskje selv ikke ser en gang. Muligheter som vil gi dem en mer spennende hverdag. Min oppgave som leder er å hjelpe mine medarbeidere til å se mulighetene som finnes og ta utfordringene som følger med, avslutter Flaten.

At han har tatt sin egen medisin er det ingen tvil om.