Har du interimledelse i HR-verktøykassa di?

Som HR-ansvarlig kommer du opp i mange forskjellige krevende situasjoner. Hva gjør du når økonomisjefen blir langtidssyk midt i årsoppgjøret? Hva når en leder forsvinner ”over natta” eller markedssjefen plutselig ”blir borte”?

I de fleste tilfeller har du en «verktøykasse» som du kan bruke, men i disse akutte situasjonene kommer de tradisjonelle verktøyene ofte til kort. Rekruttering er ikke løsningen. I hvert fall ikke i første omgang. Det kan fort ta 2-3 måneder å erstatte personen, og hva gjør du når den langtidssyke kommer tilbake?

Ofte tyr man til en av tre løsninger:

 1. Prøver å løse det internt.
  Som regel ingen god løsning, da den interne forskyvningen gjør at du får en junior opp i seniorstillingen. Det etterlater et kompetansehull og kan skape et kapasitetsproblem.
 2. Leier inn en konsulent.
  Ingen optimal løsning, da konsulenter normalt ikke er operative ”doere” og heller ikke 100% dedikert til jobben, da de har en rekke andre oppdragsgivere som hver dag banker på døren.
 3. Finner noen som en eller annen i selskapet kjenner.
  Å bruke nettverket sitt kan slå heldig ut, men du er i stor grad prisgitt tilfeldighetene.

Alle disse tre ”løsningene” er feller du bør unngå, med mindre du har ryggen mot veggen. Men det trenger du ikke å ha når du vet det jeg skal fortelle deg nå:

Løsningen på akutte lederbehov

Den beste løsningen i 9 av 10 tilfeller er å få inn en dyktig interimleder. Dette er en erfaren, overkvalifisert leder som kan være på plass i løpet av få dager og være operativ fra dag én. Enten du trenger en toppleder, spesialist eller prosjektleder vil en interimleder kunne fylle en slik rolle.

Interimledelse er en voksende sektor internasjonalt. Ser vi på våre britiske naboer over ”Pytten” representerer interimledelse et marked med en verdi på 1,5 milliarder pund, og sektoren har vokst med 93 prosent siden 2006. Storbritannia har omkring 15 000 aktive interimledere, mens Tyskland sysselsetter omkring 12 000.

InterimLeder AS er markedsledende i Norge på interimledelse og har siden 2001 bygget opp en base på over 1 400 tilgjengelige interimledere. I vår daglige dialog med HR-ansvarlige i norske næringsliv ser vi en økende erkjennelse av at det å forankre behovet for en ny toppleder i et styre er en tidkrevende prosess, og at man i mellomtiden må finne en passende leder som kan starte nesten umiddelbart. Interimledelse er da løsningen som sikrer at ”hullet” i organisasjonen raskt blir fylt på en utmerket måte.

Jeg vil avslutningsvis gi deg noen gode råd for valg av interimleder, basert på flere tiårs erfaring:

 • Ha alltid et klart bilde av hvordan den ideelle kandidaten bør være, og sørg for at beslutningen om å leie inn en interimleder er ordentlig forankret hos alle relevante beslutningstakere i organisasjonen.
 • Benytt deg av en velrenommert leverandør av interimledere som har den riktige erfaringen og kompetansen til hurtig å finne ledere med den rette balansen av gode lederegenskaper, spesialistkunnskap og bransjeerfaring.
 • Tenk gjennom hvilke oppgaver interimlederen skal løse.
 • Sett opp klare fullmakter, retninger og tidsestimater for interimlederen ved oppstart, slik at begge parter har samme forståelse av hvilke beslutninger interimlederen kan ta, oppgaver som skal løses og når det forventes resultater.
 • Forsikre deg om at interimlederen forstår dine behov ved oppstart. Normalt skal ikke en interimleder trenge mange dagene for å forstå sin rolle og oppdrag, og dermed være fullt operativ.
 • Klargjør interimlederens rolle ovenfor medarbeiderne.

Jeg håper du nå har et bedre utgangspunkt neste gang et akutt lederbehov skulle oppstå. Interimledelse er et robust og pålitelig verktøy å ha i HR-verktøykassa. Om du ikke kan ta mitt ord for det, hør hva våre oppdragsgivere sier.