Frilansing - er det fremtiden også for ledere?

En undersøkelse viser at det er mer enn 53 millioner amerikanske frilansere, noe som utgjør 34 prosent av arbeidsstyrken. I Norge har ni av ti sysselsatte fast jobb.

Tor Hansen i Interimleder har skrevet en kronikk i Vestviken 24 med sine betraktninger om fremtidig bruk av frilansere i Norge.

"Tradisjonelt så skal vi i Norge være fast ansatt. Det er trygt og godt - eller, rettere sagt, var trygt og godt."

Les Tor Hansens kronikk på Vestviken24.no ›