10 tips ved leie av interimleder

Vurderer du å leie en interimleder? Her har du 10 tips til hvordan du best går frem i prosessen.

  1. Vær grundig i din behovsvurdering før du bestemmer deg for å søke etter en interimleder. Finnes de kvalifikasjoner du søker etter i organisasjonen fra før?

  2. Ha alltid et klart bilde av hvordan den ideelle kandidaten bør være og sørg for at beslutningen om å leie inn en interimleder er skikkelig forankret hos alle relevante beslutningstakere i organisasjonen. 

  3. Benytt deg av en velrenommert leverandør av interimledere som har den riktige erfaringen og kompetansen til hurtig å finne ledere med den rette balansen av gode lederegenskaper, spesialistkunnskap og bransjeerfaring. 

  4. Ikke bruk for lang tid med beslutningene. De beste interimlederne kan fort forsvinne ut av prosessen og inn i andre oppdrag.

  5. Tenk gjennom hvilke oppgaver interimlederen skal løse. Husk at en interimleder ofte på en mer effektiv og direkte måte kan være i stand til å synliggjøre og håndtere endringsspørsmål hos oppdragsgiver , da de ikke har noen historiske eller emosjonelle bindinger til selskapet.

  6. Sett opp klare fullmakter, retninger og tidsestimater for interimlederen ved oppstart, slik at begge parter har samme forståelse av hvilke beslutninger interimlederen kan ta, oppgaver som skal løses og når det forventes resultater.

  7. Forsikre deg om at interimlederen forstår dine behov ved oppstart. Normalt skal ikke en interimleder trenge mange dagene for å forstå sin rolle og oppdrag, og dermed være fullt operativ.

  8. Klargjør interimlederens rolle ovenfor den permanente staben. Dette for å få de til å forstå at det gjelder for en tidsbegrenset periode og at vedkommendes kunnskaper på en positiv måte kan bli tilført den permanente staben under oppdragets gang.

  9. Sammenligninger av interimlederens honorar i forhold til lønn for fast ansatte er misvisende. Interimlederens honorarer inneholder arbeidsgiveravgift, feriepenger, pensjon og andre sosiale kostnader. I tillegg har man ikke rekrutteringskostnader.

  10. Interimledere kan gjøre arbeid for selskap av hvilken som helst størrelse. SMB-bedrifter kan for eksempel dra nytte av en interimleders innsats og kunnskapsoverføring på områder som normalt ikke kan forsvare en fulltids stilling. I tillegg er det også mulig å leie inn interimledere på deltid.

 

Kontakt oss gjerne for en uforpliktende prat om interimledelse i din virksomhet.